คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในนามประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน นำคณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF Scolaire 2019 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019 จากนางคาโรลีน สมิชต์ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย ใจมุข นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสำนักทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการสอบผ่านการวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน ในระดับ A1

พิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ คณะครูบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรม FCJ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ที่เน้นการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของแต่ละภาษาผสมผสานกับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ โดยประเภทอินไลน์ สปีดสเก็ต รายการ “ ไทเป อินเตอร์เนชั่นแนล โรลเลอร์ สเก็ตติ้ง โอเพ่น 2019 ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ประเทศไต้หวัน ในประเภทวิ่งเดี่ยว ระยะ ๕๐๐ เมตร ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม ๘๗ คน ปรากฏว่า เด็กชายปวริศ โนชัย คว้ารางวัลที่ ๕ จากการแข่งขันครั้งนี้ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์ตุ้ย

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์ตุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นักกีฬาบาสเกตบอล 1 ใน 3 คน ทีมกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ประเภททีมเยาวชนหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ” ตากเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 1 – 10 พ.ย. 2562

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท และถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาทการบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=8YNgYofhwm0&feature=share&fbclid=IwAR2P2-DvukVpITR7ys6Mp0YNf7f-QlwcOhhbHL1GWXLPcQANPUpjFuGZbtY

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ นวัตกรรมการสอน เเละความคิดสร้างสรรค์ L’innovation et la créativité ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมภาษาฝรั่งเศส
https://www.youtube.com/watch?v=FWsNvk7M3VI&feature=youtu.be

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับต้นกล้าหูกวาง : นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่ เด็กชายบูรพา ธุระแสง และ เด็กหญิงประภาพรรณ คุณยศยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร.ต.ศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต และนางโสพิน จันทวงษ์

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชื้แจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รับผลการเรียน และผู้ปกครองพบคุณครูที่ปรึกษา ของนักเรียนในทุกรระดับชั้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 1

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงโดยท่านผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ได้มอบหมายให้ ครูสถิต ตาคำ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองฯฝ่ายแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพงเข้าร่วมกับทีมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอสันกำแพง ในนามทีมเสมาสันกำแพง เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานราชการ 4 เส้า จตุรมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมเสมาสันกำแพง(คณะครูและบุคลากรอำเภอสันกำแพง), ทีมฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง, ทีมตำรวจอำเภอสันกำแพง และทีมอาวุโสเก่งระดมยิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ สนามแก่งระดมยิง (โรงเรียนบ้านแช่ช้าง)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

วงดนตรีร่มแดงร่วมแสดงกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป

สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ร่วมกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป มอบเวทีเสริมสร้างประสบการณ์และการมีจิตอาสาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง คณะนักร้องวงดนตรีร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์