ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community) เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ประกอบด้วย นางสาวปภัสสร อาคญาณ และ นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวพัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท

โรงเรียนสันกำแพงเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง องค์ประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามสอบโรงเรียนสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล นายไชยะ นราสิทธาโชติ ให้การต้อนรับและอำนวยการประสานงานในการสอบครั้งนี้

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท ผู้บริหาร ให้กับ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

28 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ ฯพณฯ ฌัค ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดสื่อและวิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ Innovation et créativité (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) ให้นายอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง และได้รับโอกาสเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ สถาบัน L’institut de Touraine, เมือง ตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562

รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง จากการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ” ดาวรุ่งมอดินแดน ” ปี ๒๕๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด “

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด ”

คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในนามประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน นำคณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF Scolaire 2019 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019 จากนางคาโรลีน สมิชต์ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย ใจมุข นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสำนักทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการสอบผ่านการวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน ในระดับ A1

พิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ คณะครูบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรม FCJ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ที่เน้นการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของแต่ละภาษาผสมผสานกับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ โดยประเภทอินไลน์ สปีดสเก็ต รายการ “ ไทเป อินเตอร์เนชั่นแนล โรลเลอร์ สเก็ตติ้ง โอเพ่น 2019 ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ ณ ประเทศไต้หวัน ในประเภทวิ่งเดี่ยว ระยะ ๕๐๐ เมตร ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม ๘๗ คน ปรากฏว่า เด็กชายปวริศ โนชัย คว้ารางวัลที่ ๕ จากการแข่งขันครั้งนี้ โนชัย นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม