สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงปีการศึกษา 2561 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่1ร่วมกับโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสันกำแพง วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์นี้ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วรพล ไชยวงศ์

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ 60


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 บูรณาการการศึกษาไทย สู่ Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสันกำแพง ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและผู้กำกับลูกเสือ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทมาเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการ จุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปงโฮงเฮียนเฮา 61

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 26 มกราคม 2561 ภาพงานปิ๊กมาเต๊อะ สันก่ำแปงโฮงเฮียนเฮา

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

งานวันครู อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ 16 มกราคม 2561 นำโดยผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอสันกำแพง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง และคุณครูโรงเรียนสันกำแพงได้รับเกียรติบัตรรางวัล “คนดีศรีสันกำแพง” ที่มีอุดมการณ์ เสียสละ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ประการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อการศึกษา จำนวน 11 ท่าน

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1-3

วันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1-3 ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม ม.1

ภาพกิจกรรม ม.2

ภาพกิจกรรม ม.3

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2561

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนสันกำแพงจัดกิจกรรมหน้าเสาธงส่งความสุขมอบของขวัญแด่นักเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 60

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงบริเวณหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม