มอบเกียรติบัตร

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน แแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ – ประกวดห้องเรียนสะอาด – นำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – ผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

รับวุฒิบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด2561

๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบวุฒิบัตรให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารี และนายอนุชา เครือกลัด ครูผู้กำกับ รับวุฒิบัตรและแบดจ์ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล 2561

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงนำโดย ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ ชมรมคนรักในหลวง อำเภอสันกำแพง จังหวังเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ลูกเสือถวายพระพรชัยมงคล 2561

๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมโดย : เจษฏา อุชัยวงษ์

ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนจำนำพรรษา 2561

๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา นำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และคณะผู้บริหารโดยแยกเป็นแต่ละคณะสีถวายตามจุดต่าง ๆ สีแดง ณ หอประชุม สีชมพู ณ โดมเอนกประสงค์หลังคาแดง สีเขียว ณ อาคาร 5 สีม่วง ณ โดมเอนกประสงค์หลังคาเขียว สีฟ้า ณ อาคาร 6

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

Krungthai Saving Club 2561

๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มีการเปิดตัว Krungthai Saving Club คลับของคนรักการออม เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารโรงเรียนสันกำแพง โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรม 3 อย่างคือ 1. Money Guru เป็นการให้ความรู้ทางการเงินผ่านป้ายนิเทศ ที่ติดตามอาคารเรียนต่าง ๆ 2. กิจกรรมออมสร้างอนาคต เป็นกิจกรรมค้นหาสุดยอดนักออมของธนาคารโรงเรียนสันกำแพง ในด้าน “คนขยัน หมั่นออม” “เศรษฐีน้อย” และ “The Best Saver” 3. การประกวดคำคม คำขวัญ หรือ บทประพันธ์ที่ส่งเสริมการออม

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผกท.พ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ นายกสมาคมฯ ผกท. เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นำคณะ ผกท. ผช.ผกท. และนศท. โรงเรียนสันกำแพง จำนวน 269 คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ ครูฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมกับร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประขุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรสวนสนาม2561

๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารนำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรกองลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่นในการประกวดการเดินสวนสนามประจำปี 2561
ม.1
ลูกเสือ กองที่ 2 ครูสันติ กลิ่นขวัญ
เนตรนารี กองที่ 2 ครูแสงระวี จันทร์ชม
ม.2
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูบวร จันทร์ธีระโรจน์
เนตรนารี กองที่ 1 ครูพัชรี สุรินทร์ธรรม
ม.3
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูสถิต ตาคำ
เนตรนารี กองที่ 1 ครูจุรีรัตน์ บุญมาวงศ์ และ ครูปภาวดี หมื่นเต
บันทึกภาพโดย ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 2561

๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ประธานในพิธีโดย นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวรายงานโดยครูพวงเพชร ดวงแก้วน้อย พิธีกรโดย ครูธนภร จิตธำรงค์สุนทร และผู้บังคับขบวนสวนสนามโดย ครูวิชัย สิงห์น้อย ภาพโดยครูสุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรมโดย : สุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรม
อัลบั๊มเติม

ทำบุญโดมเอนกประสงค์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญโดมเอนกประสงค์ 2 หลัง 29 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมทำกิจกรรม น้อมวันทา บูชาครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑ ภายในกิจกรรมมีการเล่าประวัติวันสุนทรภู่ แข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ และอีกมากมาย ภายในกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากตำรวจภูธรสันกำแพง ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

SKP FCJ CAMP 2018

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสามภาษา “ SKP FCJ CAMP “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๑

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทงามตามแบบไทย ปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานและมุทิตาจิตครูเกษียณ 2561

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าโกงกาง, การปลูกพืชผักและผลไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวย ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม