นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

28 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ ฯพณฯ ฌัค ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดสื่อและวิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ Innovation et créativité (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) ให้นายอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง และได้รับโอกาสเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ สถาบัน L’institut de Touraine, เมือง ตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562