รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง จากการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ” ดาวรุ่งมอดินแดน ” ปี ๒๕๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น