ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์ตุ้ย

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์ตุ้ย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นักกีฬาบาสเกตบอล 1 ใน 3 คน ทีมกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ประเภททีมเยาวชนหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ” ตากเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 1 – 10 พ.ย. 2562