ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ นวัตกรรมการสอน เเละความคิดสร้างสรรค์ L’innovation et la créativité ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมภาษาฝรั่งเศส
https://www.youtube.com/watch?v=FWsNvk7M3VI&feature=youtu.be