นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับต้นกล้าหูกวาง : นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่ เด็กชายบูรพา ธุระแสง และ เด็กหญิงประภาพรรณ คุณยศยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร.ต.ศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต และนางโสพิน จันทวงษ์