กิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต”

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ , ๕/๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัตหีบ ชลบุรี อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา หาดนางรำ ทะเลบุฟเฟ่ต์