ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการนำของครูแนะแนว คุณครูสุทธิรักษ์ เสมอกันและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน นางสาวกิติยา สังข์คำ