ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และมีสิทธิได้ไปต่อในการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดแพร่ โดยมีครูอนุชา เครือกลัด เป็นผู้ฝึกสอน