ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายธนพล ขัติกุล นายวชิรวุฒิ ชัยสาร นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษากิจกรรม ครูสุภาภรณ์ แพเพชร