ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ทีมจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
โดยมีนักเรียนผู้จัดทำคือ
1.นายธนพล ขัติกุล
2.นางสาวอาทิตยา ถมมา
3.นายกิตดนัย ปาลี
ครูที่ปรึกษา
นายตระการ ทนานทอง