ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง เป็น 1 ใน 8 รางวัล ที่ได้ประกาศ เชิดชูเกียรติชมเชยในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างมาก…ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562..ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองทุกคน ที่ มีส่วนเกี่ยวในโอกาสอันดีนี้ด้วย โดยมีครูที่ปรึกษา ครูตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม