ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ วิรัตน์ มาตันบุญ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นำโดยท่านทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง คณะผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการใหม่ ท่านวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม