กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา2562
โรงเรียนสันกำแพง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าเสาธง