ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายชื่อนักเรียน 1/62 New!!!

ตารางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1/62 New!!!

8 ส.ค.62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า,คนสวนและแม่บ้าน,พนักงานขับรถ New!!!

26 ก.ค. 62 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ New!!!

15 ก.ค. 62 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง  New!!!

2 ก.ค. 62 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง New!!!

22 พ.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ New!!! เอกสารเพิ่มเติม

10 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ New!!!

3 พ.ค. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ New!!!

29 เม.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง  New!!!

29 เม.ย. 62 ประกาศรับสมัครครูแนะแนว  Update New!!!

29 เม.ย. 62 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี Update New !!!

5 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 New!!!

1 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 New!!!

31 มี.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รอบที่ 2  New!!!

29 มี.ค.62 ประกาศรับสมัครครูภาษาไทยและสังคมศึกษา New!!!

28 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 New!!!

28 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 New!!!

15/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง    New!!!

13/02/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   New!!!

07/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร  New!!!

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. New!!!

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. New!!!

06/03/62  ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติสพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๖๒ New!!!

04/03/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      New!!!

29/01/62  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  New!!!

29/01/62 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง New!!!

22/01/62  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง  New!!!

09/01/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-5

09/01/62 ระเบียบการรับนักเรียนม.4-ปี-2562รอบสพฐ.-5

09/01/62 ระเบียบการรับนักเรียนม.1-ปี2562-รอบสพฐ.-3

18/12/60  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเพชรน้ำหนึ่ง New!!!

18/12/61 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนคู่ขนาน New!!!

11/12/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคาหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเพิ่มเติม1 เอกสารเพิ่มเติม2 เอกสารแนบท้าย

11/12/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ และรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการเพชรน้ำหนึ่ง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

30/11/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน

30/11/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ล./๒๗ (พิเศษ ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา เอกสารเพิ่มเติม เอกสารเพิ่มเติมแบบโรงอาหาร

23/11/61 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21/11/61 ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ปีการศึกษา 2562

21/11/61 ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

19/11/61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน

8/11/61  ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสถานศึกษาเดิม (โควตาเรียนดีเยี่ยมและโควตาปกติ) โรงเรียนสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2562

17/7/61ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง  ประกาศผล

19/6/61 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน

15/5/61 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์
02/5/61 ประกาศ ผลสอบเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 
04/4/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ [ม.1] และ [ม.4] 
 03/4/61 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
 02/4/61 รายละเอียดการมอบตัว ระดับ ม.1 , ม.4 
30/3/61 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 , ม.4  ๒๕๖๑
 16/3/61 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Leave a Reply