ประชาสัมพันธ์งานปิ๊กมาเต๊อะ สันกำแพง โฮงเฮียนเฮา

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน “ปิ๊กมาเต๊อะ สันกำแพง โฮงเฮียนเฮา”