แสดงความยินดี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 2561

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอล 1. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ศรีล้อม คัพ ครั้งที่ 3 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 13 ปี เวียงท่ากาน คัพ 3. รางวัลดาวยิงสูงสุด เด็กชาย ดนัย ปู่เสาร์ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม