แสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๑

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ คน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม