วันแม่แห่งชาติ 2561

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงพร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันแม่แห่งชาติ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมตักบาตร
ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการ
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันกำแพง