เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ La journée portes ouvertes 2018

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงาน”เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ La journée portes ouvertes 2018″ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลดังนี้ นางสาวกชพร พิพัฒน์สำโรง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส นางสาวมุทิตา คำใจและนางสาวจำปา ทองลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถามภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ Le savoir-vivre
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม