รางวัลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน 2561

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสมหวัง อุทัศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน รางวันรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ประจำปี 2561 เรื่อง “มาตรฐานอุตสาหกรรม เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ซึ่งมีการประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เวที Service Stage ในงาน Thailand Industry Expo 2018 อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 118 ทีมทั่วประเทศ ทีม SKP change จากโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากท่านเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) …..จึงขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKP change จากโรงเรียนสันกำแพง โดยมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกคือ 1.น.ส. สุชาวลี โพทอง ชั้น ม.6/7 2.น.ส. อาทิตยา ถมมา ชั้น ม.5/2 3.น.ส. วัลยา ชัยมงคล. ชั้น ม.5/2 4.น.ส. นฤมล จินานาง. ชั้น ม.5/2 5.นาย ธนพล ขัติกุล. ชั้น ม.5/2 ครูที่ปรึกษา นายตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู นักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน กดไลค์ กดแชร์ มา ณ ที่นี่ด้วย
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม