มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่โรงเรียนสันกำแพง

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสมหวัง อุทัศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทีมงาน มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่โรงเรียนสันกำแพง โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงเป็นผู้รับมอบ โดยเป็นจำนวนเงิน 425,000 บาท และมีการแนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม