กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม