มอบเกียรติบัตร

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน แแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ – ประกวดห้องเรียนสะอาด – นำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – ผลสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม