รับวุฒิบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด2561

๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบวุฒิบัตรให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารี และนายอนุชา เครือกลัด ครูผู้กำกับ รับวุฒิบัตรและแบดจ์ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม