มอบเกียรติบัตรสวนสนาม2561

๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารนำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรกองลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่นในการประกวดการเดินสวนสนามประจำปี 2561
ม.1
ลูกเสือ กองที่ 2 ครูสันติ กลิ่นขวัญ
เนตรนารี กองที่ 2 ครูแสงระวี จันทร์ชม
ม.2
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูบวร จันทร์ธีระโรจน์
เนตรนารี กองที่ 1 ครูพัชรี สุรินทร์ธรรม
ม.3
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูสถิต ตาคำ
เนตรนารี กองที่ 1 ครูจุรีรัตน์ บุญมาวงศ์ และ ครูปภาวดี หมื่นเต
บันทึกภาพโดย ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม