ทำบุญโดมเอนกประสงค์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญโดมเอนกประสงค์ 2 หลัง 29 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม