พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 2561

๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ประธานในพิธีโดย นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวรายงานโดยครูพวงเพชร ดวงแก้วน้อย พิธีกรโดย ครูธนภร จิตธำรงค์สุนทร และผู้บังคับขบวนสวนสนามโดย ครูวิชัย สิงห์น้อย ภาพโดยครูสุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรมโดย : สุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรม
อัลบั๊มเติม