พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมทำกิจกรรม น้อมวันทา บูชาครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม