กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากตำรวจภูธรสันกำแพง ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม