การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ผกท.พ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 33 โดยก่อนการประชุมได้รับเกียรติเชิญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอาวุโส (ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์) มอบโล่แก่สถานศึกษาวิชาหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม