ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องพญาสัตบรรณ นำโดยนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียนให้รับทราบ

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม