ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปี 2561

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเช้าและ ม.5 ภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อรับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้น ม.2 และ ม.5

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม