เปิดสอนกีฬาคาราเต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงแนะนำบุคลากร ที่จะมาสอนกีฬา คาราต้า ภายในโรงเรียนสันกำแพง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม