แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงแนะนำบุคลากรใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู และ สำหรับปีนี้โรงเรียนสันกำแพงได้รับโครงการ NIHONGO Partners ได้ส่งบุคลากร (ผู้ช่วยครู) จากประเทศญี่ปุ่น มาช่วยงานสอน 10 เดือน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม