7 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมแสดงความยินดี ” สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องเหลือง แดง จากพี่สู่น้อง ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

7 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020