ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้1.ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020
 • 1.ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถิติ 23.71 วินาที นายอนันดา อินต๊ะปวน
 • 2.ชนะเลิศ ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ชาย สถิติ 13.45 เมตร นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร
 • 3.ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถิติ 57.06 วินาที
  • นางสาว วีณา ลุงอ่อง
  • นางสาว ชิ่เอื้อง ปาลี
  • นางสาว วราภรณ์ วงค์ตุ้ย
  • นางสาว เกศสิรินทร์ ประทุม
 • 4.ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถิติ 47.35 วินาที
  • 1. นายวิจิตสินทร์ ประทุม
  • 2. นายฐิติโชติ ขอกดสำโรง
  • 3. นายสพลเชษฐ อมแย้ม
  • 4. นายอนันดา อินต๊ะปวน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • 1.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถิติ 11.09 เมตร นายการุณ อินต๊ะ
 • 2.รองชนะเลิศอันดับที่1 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง สถิติ 28.46 วินาที นางสาวเกศสิรินทร์ ประทุม
 • 3.รองชนะเลิศอันดับที่1 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง สถิติ 1.08.60 นาที นางสาววราภรณ์ วงค์ตุ้ย
 • 4.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย สถิติ 58.19 วินาที เด็กชายจิรพนธ์ ลุงต๋า
 • 5.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย สถิติ 12.10 วินาที เด็กชายอานุเทพ เงินคำจันทร์
 • 6.รองชนะเลิศอันดับที่1 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถิติ 24.20 วินาที นายสพลเชษฐ์ อมแย้ม
 • 7.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 หญิง สถิติ 13.61 วินาที นางสาวเกศสิรินทร์ ประทุม
 • 8.รองชนะเลิศอันดับที่1 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 หญิง สถิติ 7.02 เมตร นางสาวกฤตินันท์ เฟื่องอักษร
 • 9.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 หญิง สถิติ 6.48 เมตร เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงจันทร์
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2
 • 1.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง สถิติ 29.56 วินาที นางสาววราภรณ์ วงค์ตุ้ย
 • 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย สถิติ 2:20.80 นาที เด็กชายจิรพนธ์ ลุงต๋า
 • 3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปีหญิง สถิติ 6.84 เมตร นางสาวปัญทิตา อาจสร้อย
 • 4. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 5000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย สถิติ 14.05 นาที นายธนชัย ผลบุษบา
 • 5.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่งผลัด 4×100 เมตร รุ่นอายุ 14 ชาย สถิติ 52.26 วินาที เด็กชายธนกฤต พิพัฒน์รัตนกุล เด็กชายจิรพนธ์ ลุงต๋า
 • เด็กชายอานุเทพ เงินคำจันทร์ เด็กชายปวริศ โนชัย
 • และในการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ทางโรงเรียนสันกำแพงได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปีหญิง และถ้วยคคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 14 ปีชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬา(วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่)
 • ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม นายอนุชา เครือกลัด