ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬา(วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 2. เด็กหญิงพลอยประภัทร แซ่เลียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3. เด็กหญิงณัฐสุดา วรรณตุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 4. เด็กหญิงศุพัชชา พรมเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 5. เด็กหญิงอริสรา เมาหล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม นายประกาสิทธิ์ อ่างคำ

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020