28 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ และ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1. นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล 2. นางปาณิสรา เศรฐวรรณ 3. นางอินธิรา อินทะยะ 4. นางณัจยาณี ประวังณาณวัฒน์ 5. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ แอน รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

28 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และคณะผู้บริหาร…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020