กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Enrichment Camp) พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเจ้าของภาษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2563

12 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020