เปิดภาคเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โรงเรียนสันกำแพงได้ทดลองเปิดภาคเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020