เกษียณสุข เกษมสันต์

” เกษียณสุข เกษมสันต์ ” 25 ส.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ และคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ นายดลณจิรัณ ประวังญาณวัฒน์ นางณัจยาณี ประวังณาณวัฒน์ นางปาณิสรา เศษฐวรรณ นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล และ นางอินธิรา อินทะยะ เดินทางไหว้พระ 9 วัด ณ วัดอุปคุต วัดเชียงมั่น วัดสวนดอก วัดพระเจ้าเม็งราย วัดศรีเกิด วัดเชียงยืน วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยคำ และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เสริมศิริมงคลในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563