ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ 60


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงานวิชาการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 บูรณาการการศึกษาไทย สู่ Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 1

ภาพกิจกรรม 2