ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม