โรงเรียนสันกำแพงเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง องค์ประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามสอบโรงเรียนสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล นายไชยะ นราสิทธาโชติ ให้การต้อนรับและอำนวยการประสานงานในการสอบครั้งนี้