ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของ ดร. นิดาวรรณ ช้างทอง ปรุงศิลป์ ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของ ดร. นิดาวรรณ ช้างทอง ปรุงศิลป์ ด้วยความยินดียิ่ง

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020