นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล การประกวด สื่อ Infographic

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล การประกวด สื่อ Infographic

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020