นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ประธานการเปิดการอบรม โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงสถานการณ์ ปัญหาล้อ แกล้ง รังแกกัน โดยมีนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน

Continue reading “นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ประธานการเปิดการอบรม โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงสถานการณ์ ปัญหาล้อ แกล้ง รังแกกัน โดยมีนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน”

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารี ครูชำนาญการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง​ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนคนเก่ง ปีที่3 “LH Bank” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี (ม1-ม6) ประจำปี 2563 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท พร้อมมอบปกรณ์กีฬา มูลค่า 5,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหารธนาคารที่มอบทุน ดังนี้ 1. คุณ มานพ ปรีชากุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 6 ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2. คุณ อินทร สุรินต๊ะ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3. คุณ แสวง เวศกิจ ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Continue reading “นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารี ครูชำนาญการ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง​ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนคนเก่ง ปีที่3 “LH Bank” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี (ม1-ม6) ประจำปี 2563 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท พร้อมมอบปกรณ์กีฬา มูลค่า 5,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหารธนาคารที่มอบทุน ดังนี้ 1. คุณ มานพ ปรีชากุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 6 ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2. คุณ อินทร สุรินต๊ะ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3. คุณ แสวง เวศกิจ ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)”

28 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ และ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1. นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล 2. นางปาณิสรา เศรฐวรรณ 3. นางอินธิรา อินทะยะ 4. นางณัจยาณี ประวังณาณวัฒน์ 5. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ แอน รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

Continue reading “28 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ และ คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1. นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล 2. นางปาณิสรา เศรฐวรรณ 3. นางอินธิรา อินทะยะ 4. นางณัจยาณี ประวังณาณวัฒน์ 5. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ แอน รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล”

27 ก.ย. 2563 นายอนันต์ สุคันธรส นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณางานที่สมาคมศิษย์เก่าต้องดำเนินการ โดยมีคณะทำงานของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางานครั้งนี้ ณ อาคารพรหมชนะโพธิ์ทองประชาสรรค์ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Continue reading “27 ก.ย. 2563 นายอนันต์ สุคันธรส นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณางานที่สมาคมศิษย์เก่าต้องดำเนินการ โดยมีคณะทำงานของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางานครั้งนี้ ณ อาคารพรหมชนะโพธิ์ทองประชาสรรค์ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่”