ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท และถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาทการบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=8YNgYofhwm0&feature=share&fbclid=IwAR2P2-DvukVpITR7ys6Mp0YNf7f-QlwcOhhbHL1GWXLPcQANPUpjFuGZbtY